Gevlekt biggenkruid

Hypochaeris maculata


© Willem Braam

Ecologie & verspreiding
Gevlekt biggenkruid prefereert zonnige, warme, kalkarme tot kalkrijke, matig voedselarme, matig droge tot vochtige, halfbeschaduwde, stenige, zandige tot zware leem- en kleibodems. Ze groeit In open eiken-dennenbossen, op grazige, open plekken in bossen, in zomen en langs struikgewas, op schrale grasland en op heide en afgeplagde heide. De lichtminnende soort bereikt de noordgrens van haar gesloten Europees areaal in Engeland, in de Ardennen van België, Duitsland, in de baltische staten, Polen en Rusland en verder in Zuid-Scandinavië. De soort is in Nederland uitsluitend, afgezien van oncontroleerbare opgaven, op 2 plekken op de centrale Veluwe gevonden. De plant, waarvan de laatste vondst alweer uit 1924 dateert, stond in droog heischraal grasland en kan als een westelijke voorpost van haar areaal beschouwd worden. De reden voor haar verdwijnen is onbekend; op andere plekken in haar (noordelijk) areaal zou de achteruitgang verklaard kunnen worden door de vernietiging van standplaatsen en het intensievere agrarische grondgebruik.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,20-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De niet of weinig vertakte stengels zijn borstelig behaard en onder de hoofdjes verdikt. Behalve schubben groeien aan de stengels soms ook enkele normale bladen.

Bladeren - De meestal bruin gevlekte bladeren vormen een rozet. Ze zijn elliptisch tot eirond, bochtig getand of met een gave rand en aan beide kanten dicht borstelig behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De vaak alleenstaande, lichtgele bloemhoofdjes worden 3-5 cm.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het vruchtpluis bestaat uit geveerde haren. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, droge, matig voedselarme, kalkarme tot kalkrijke grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Afgravingen (steengroeven), oude wallen, grasland ( schraal grasland), heide en afgeplagde heide.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: droge heiden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website