Grote biesvaren

Isoetes lacustris


Ecologie & verspreiding
Grote biesvaren staat in Nederland op zonnige plaatsen in helder, voedselarm, uitgesproken stikstofarm, neutraal tot zwak zuur, ondiep water op open zandgrond. Ze groeit op de bodem van heidevennen die zelden of nooit droogvallen en kan vaak in iets dieper water staan dan haar verwant. De soort is komt verspreid voor in de koelere delen van het Noordelijk Halfrond, heeft in Europa zijn bolwerk in Scandinavië en vertoont verder een verbrokkeld areaal in grote delen van de rest van het continent. De plant komt tegenwoordig alleen nog voor in Noord-Brabant en is vroeger ook waargenomen bij Drachten en in de omgeving van Weert. De sterke achteruitgang van deze waterplant is niet alleen aan grondwateronttrekking te wijten maar vooral aan eutrofiëring waardoor andere waterplanten het regiem overnemen ten koste van deze Biesvaren. De beide Nederlandse soorten van het geslacht Biesvaren zijn eigenlijk alleen goed te onderscheiden aan de hand van de rijpe sporen.
Familie: Isoetaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website