Zomerklokje

Leucojum aestivum


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juni

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een bol. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - Bloemstelen met 2 vleugels. Zomerklokje groeit in pollen of groepen.

Bladeren - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 3 tot 7 heldergroene bladeren zijn bandvormig. Ze zijn 0,7 tot 2 cm breed en bijna zo lang als de bloemstelen.

Bloemen - De bloemen zitten 2 tot 9 bij elkaar in losse schermen. Ze zijn wit, knikkend, klokvormig en 1,3 tot 2,2 cm lang.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten zijn vlezig. De zaden zijn bolrond, glanzend zwart en worden tot meer dan een ½ cm groot. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, soms licht beschaduwde, warme plaatsen op natte, neutrale, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, humeuze grond (meestal klei, vaak wat venig of soms leem, zand of zavel).

Groeiplaats - Grasland (moerassig grasland, riviergrasland, venig boezemland, zowel hooiland als hooiweiden), moerassen (buitendijks rietland), waterkanten (oeverruigten langs beken en rivieren) en wilgengrienden.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website