Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels staan rechtop of ze zijn opstijgend.

Bladeren - De bladeren zijn behaard. De stengelbladeren zijn rondachtig met drie  tot zeven  gezaagde, spitse lobben.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan met twee  tot zes  bij elkaar in de bladoksels. De kroonbladen zijn 2-3 cm lang, diep uitgerand, roze met donkere strepen en drie  tot vier  keer zo lang als de kelk. De kelk is tot op de helft ingesneden. De drie  bijkelkbladen zijn elliptisch, behaard en 4-8 mm. Na de bloei blijven de bloemstelen rechtop of schuin omhoog staan.

Vruchten - Een splitvrucht. De deelvruchtjes zijn niet of weinig behaard. Op de rugkant zie je een mazenpatroon. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vaak iets open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte of betreden, humusrijke en goed doorlatende grond (leem, zavel, klei en stenige grond).

Groeiplaats - Bermen, wegkanten, dijken, akkers (akkerranden), ruigten, puin, braakliggende grond, zeeduinen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), haventerreinen, industrieterreinen en tussen straatstenen.
Familie: Malvaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website