Klimopbremraap

Orobanche hederae


© John Breugelmans

Ecologie & verspreiding
Klimopbremraap is een parasitaire op Klimop. De soorten in het geslacht Bremraap groeien in zonnig, droog en tamelijk schraal grasland met kalkhoudende grond of in zomen. Als uitzondering daarop kan Klimopbremraap echter ook groeien op schaduwrijke plaatsen en volgt daarmee de standplaatsen van Klimop. Soorten in het geslacht Bremraap groeien in Nederland vooral in het rivierengebied en in de duinen, maar Klimopbremraap is van oudsher juist slechts bekend van kalkhellingen in Zuid-Limburg. Sinds de jaren tachtig heeft de soort zich flink uitgebreid, voor in de Randstad. Soms wordt de soort aangeplant in heemtuinen.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,10-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De niet vertakte stengels zijn paarsrood, klierachtig behaard en verdikt aan de voet.

Bladeren - De bladeren zijn licht roodbruin. De schubbladen zijn langwerpig en spits. Ook de schutbladen zijn langwerpig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn geelachtig of wit met een paarsrood aangelopen top, 1,2-2,2 cm en vrijwel kaal. De bloemkroon is boven het midden ingesnoerd en voor de zoom weer sterk verwijd. De bovenlip is al dan niet licht ingesneden. De onderlip is ongelijk gelobd en heeft een niet behaarde zoom. Ook de helmdraden zijn niet behaard. De stempel is eerst geel, maar wordt later bruin. De meeldraden steken buiten de kroon uit.

Vruchten - Een doosvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, humushoudende, kalkrijke grond (steenachtige plaatsen en mergel). Deze parasiet woekert op Klimop.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen en hellingbossen), heggen (voedselrijke zomen), parken, plantsoenen en oude muren.
Familie: Orobanchaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website