Moeraskartelblad

Pedicularis palustris


© John Breugelmans

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,15-0,50(-0,70) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte 10 tot 20 cm.

Stengels/takken - Eén rechtopstaande stengel met schuin omhoogstaande zijtakken. Ze zijn vrijwel kaal, donkergroen en vaak paars aangelopen.

Bladeren - De driehoekig-langwerpige bladeren zijn fijn veerdelig. De stengelbladeren staan meestal verspreid, maar soms ook tegenover elkaar of in kransen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien schuin opzij gericht in de oksels van schutbladen, die minstens even lang zijn als de bloemen. De kelk heeft 2 lippen, die buis-klokvormig zijn met 5 tanden. De bloemkroon is roze-rood, soms geelachtig of wit en 1,8 tot 2½ cm lang. De bovenlip is vrijwel recht en heeft aan beide kanten 2 tanden (1 bij de top en 1 op de helft.) De onderlip is gewimperd en even lang als de bovenlip.

Vruchten - Een doosvrucht. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vrij open plaatsen op natte, matig voedselarme, zwak zure grond (venige of humeuze grond: zand, beekklei, komklei en veen). Moeraskartelblad is een halfparasiet, die woekert op de wortels van grassen en cypergrassen.

Groeiplaats - Heide, moerassen (venen en trilveenmoeras), waterkanten, grasland (hooiland) en zeeduinen (duinvalleien).
Familie: Orobanchaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: laagvenen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website