Riet

Phragmites australis


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 1,00-3,00 m.

Geslachtsverdeling - polygaam

Wortels - Dikke, holle, ver kruipende of diepgaande wortelstokken en vormt zeer forse uitlopers. Worteldiepte tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De blauwgrijze stengels zijn kaal en meestal niet vertakt.

Bladeren - De bladeren hebben scherpe, ruwe randen. Ze zijn 1 tot 4 cm breed en worden tot meer dan een ½ meter lang. Naar de voet en naar de top zijn ze versmald, naar de top zeer geleidelijk tot een fijne punt. Voor ontplooiing zijn de bladeren ingerold. Ze hebben een bosje haren i.p.v. een tongetje. De bladscheden overlappen elkaar.

Bloemen - Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim bevat veel bloemen, is 15 tot 40 cm lang, sterk vertakt, breed langwerpig, enigszins naar 1 kant gekeerd, bruinig of roodachtig en gaat ten slotte hangen. De aartjes zijn 0,6 tot 1,6 cm lang en bevatten 2 tot 8 bloemen. De onderste bloem is mannelijk, de overige zijn 2-slachtig. De kafjes hebben meestal 3 nerven. Het onderste is langwerpig en ruim half zo lang als het langwerpige bovenste. De bloemen hebben aan de voet 1 cm lange zijdeachtige haren. De helmknoppenzijn ongeveer 2 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige of soms half beschaduwde plaatsen in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet tot brak, stilstaand of zwak stromend, zwak zuur tot kalkrijk water en op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zoete tot brakke, zwak zure tot kalkrijke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats - Waterkanten, moerassen, zeeduinen, hoge kwelders (schorren), akkers (akkerranden), bossen en bosranden (moerasbossen), bermen, dijken, afgravingen (kleigroeven), langs spoorwegen (spoordijken en langs schouwpaden) en tussen straatstenen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website