Tongvaren

Asplenium scolopendrium


© Piet Bremer

Ecologie & verspreiding
Tongvaren groeit op oude, beschaduwde, vochtige tot natte muren, zoals op sluis-, gracht- en kademuren, maar ook op basaltglooiingen, op tuinmuren en in putten. Daarnaast groeit Tongvaren in bossen, onder struikgewas, op dood hout, in grubben en bosgreppels. Tongvaren is een vorstgevoelige plant, waarvan in strenge winters veel exemplaren verloren gaan. In het stedelijk gebied – met zijn milde stadsklimaat – vindt Tongvaren de nodige beschutting. Dankzij een lange reeks gematigde winters heeft de plant zich voornamelijk in West-Nederland gestaag kunnen uitbreiden. Als stikstofminnende plant profiteert Tongvaren daarnaast van de vermesting van het milieu. Maar zoals elk succesverhaal heeft dit verhaal een keerzijde. Bij renovaties gaan soms grote populaties Tongvaren verloren.
Familie: Aspleniaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: muren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website