Ruige weegbree

Plantago media


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,30-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel. Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De grijsachtige stengels zijn vrij sterk behaard.

Bladeren - Meestal is er maar 1 bladrozet, dat vaak plat tegen de grond gedrukt is. De bladeren zijn langwerpig-omgekeerd-eirond en hebben een gave rand of zijn zwak getand. Verder hebben de bladeren 7 tot 9 nerven, gekromde haren en zijn ze naar de voet in een heel korte steel versmald.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn rond, 2 tot 6 cm lang en veel korter dan de aarsteel, maar wel langer dan de bladeren. De geurende bloemkroon is 4 mm groot en heeft witte kroonslippen. De meeldraden steken wijd buiten de aar uit. Ze zijn paarsachtig roze. De helmknoppen zijn krijtwit tot lila.

Vruchten - Een doosvrucht met 2 tot 5 zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke grond (mergel, löss, rivierzand, leem, zavel en lichte klei).

Groeiplaats - Dijken (grasland op rivierdijken en kanaaldijken), bermen, hellingen, langs spoorwegen (spoorbermen), grasland (gazons, kalkgrasland en weiland), zandige ruggen in uiterwaarden en rivierduinen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website