Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton gramineus


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een wortelstok.

Stengels/takken - De dunne stengels zijn meestal niet dikker dan 1 mm. Ze zijn vaak sterk vertakt en gewoonlijk minder dan ½ meter, maar soms tot 1 meter lang.

Bladeren - De bladeren zijn breed. De ondergedoken bladeren zijn naar de voet en de top geleidelijk versmald. Ze hebben geen steel en zijn langwerpig tot lijnvormig met de grootste breedte in het midden. Verder zijn ze 4 tot 8 cm lang en 0,4 tot 1 cm breed. Ze hebben 3 tot 7 nerven en een spitse top. De drijvende bladeren zitten vaak vrij dicht bijeen. Ze zijn rondachtig-eirond tot langwerpig, vrij lang gesteeld en dun leerachtig. Ze hebben een afgeronde of zwak wigvormige voet en een stompe of kort toegespitste top. Ze zijn 1 tot 6 cm lang. De steunblaadjes zijn elliptisch, niet gesteeld en vaak een iets gegolfde rand. De jonge bladeren zijn fijn getand. De plant kan beide soorten bladeren vormen, maar ook maar 1 van beide soorten. Zwaardbladig fonteinkruid: Onderste bladeren zonder bladschijf, middelste en bovenste bladeren eningszins doorzichtig en kort gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aarsteel heeft een slanke voet en een knotsvormige top, die bijna even breed is als de aar zelf. In dieper water zijn de aarstelen soms erg dun en naar boven toe nauwelijks verdikt. De bloemen zijn groenig.

Vruchten - Een steenvrucht. De vruchten zijn half-cirkelrond en 1½ tot 3 mm lang. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). Zwaardbladig fonteinkruid: Onvruchtbaar.

Bodem - Zonnige plaatsen in ondiep, matig voedselarm tot matig voedselrijk, stilstaand, zwak zuur water met een bodem van humeus zand of leem.

Groeiplaats - Water (poelen, vijvers, (nieuw gegraven) sloten, weidesloten, gegraven plasjes, kanalen, riviertjes, 's winters doorstroomde armen van grote rivieren, vennen op de grens van heide en beekdalen, duinplassen en zeer natte duinvalleien).
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website