Bleek kweldergras

Puccinellia distans subsp. borealis


Ecologie & verspreiding
Bleek kweldergras staat op zonnige, open, vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig stikstofhoudende, zwak basische, vaak verdichte, brakke tot zilte klei- en zandgrond. Ze groeit in poldergrasland met plaatselijk zoute kwel, als pionier op natte, verstoorde, open plekken, zelden buitendijks en dan langs afgedamde zeearmen. Verder op kwelders die van de zee zijn afgesneden en waar eveneens sterk wisselende zoutgehaltes aanwezig zijn. Een deel van het verbrokkelde Europese areaal omvat de Atlantische kust van dit werelddeel en dus ook Nederland. De vaak onbestendig optredende soort is zeldzaam in het Deltagebied, de Wieringermeer en Lauwersmeer en zeer zeldzaam op andere plaatsen langs de kust. Ze is goed te herkennen aan de meestal aanwezige bleekgeelgroene kleur, de recht afstaande takken van de bloeiwijze en de combinatie van in een spits eindigende top van de lemma’s (een hoek van 70 graden vormend) en de nerven die deze top van de lemma’s niet bereiken.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,15-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Geen uitlopers.

Stengels/takken -

Bladeren - De bladen zijn bleek geelachtig groen. Vaak zijn ze samengevouwen. Ze zijn niet vlezig en elke bladhelft heeft hoogstens vijf ribben.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De pluimtakken zijn ruw en staan vrij horizontaal. Na de bloei zijn ze meestal teruggeslagen. De onderste staan met vier tot vijf bij elkaar. De aartjes hebben vier tot vijf bloemen en zijn 4-5 mm lang. De bloemen zijn gemiddeld iets groter dan die van Stomp kweldergras.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke tot zilte, vaak verdichte grond (klei en zand).

Groeiplaats - Poldergrasland en als pionier op natte, zilte, verstoorde, open plekken (ontstaan door vee of oppervlakige afgraving).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website