Wilde reseda

Reseda lutea


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Wilde reseda houdt van zonnige droge plaatsen op matig voedselarme tot matig voedselrijke kalkrijkebodems die goed waterdoorlatend zijn. Ze groeit alleen in een open vegetatie en is daarom vaak te vinden als pionier op pas omgewerkte grond. In zonnige bermen, op zuidhellingen van dijken en vergraven duinen en langs spoorwegen is ze meest te vinden. Deze vrij algemene soort is in de noordelijke provincies en op de arme zandgronden zeldzamer. Als alle soorten reseda komt ze oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied en is lang geleden door de mens naar Midden- en Noord-Europa verspreid. Als cultuurvolger is haar voorkomen stabiel.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,20-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 1 meter.

Stengels/takken - De kale, opstijgende stengels zijn vanaf de grond bossig vertakt.

Bladeren - Dde bladeren zijn diep veervormig ingesneden, maar niet helemaal tot op de nerf. De slippen zijn door smalle stroken met elkaar verbonden, naar de top worden ze breder en daar meestal zelf ook weer met enkele zijslippen. De bladsteel is smal gevleugeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Kegelvormige bloemtrossen, die eerst vrij kort zijn, maar later steeds langer worden. De niet geurende, groengele bloemen hebben 6 kroonbladen, waarvan de bovenste 2 langer zijn en eveneens 6 kelkbladen.

Vruchten - Een doosvrucht. De langwerpige, rechtopstaande vruchten zijn 0,7 tot 1,2 cm. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge, vrij voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende grond (zand, zavel, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Omgewerkte grond, braakliggende grond, ruigten (kalkrijke ruigten), bermen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), akkers (akkerranden), dijken (open plekken op zuidhellingen), puin, haventerreinen, fabrieksterreinen, zeeduinen (ruderale plaatsen), afgravingen (steengroeven, zandafgravingen en mergelgroeven), tussen straatstenen, tegen muren, parkeerplaatsen en opslagplaatsen.
Familie: Resedaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website