Dauwbraam

Rubus caesius


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,20-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De stengels zijn rond. In de duinen kruipen en wortelen de stengels op de knopen, waarbij ze bladrozetten vormen. De stengels sterven elk jaar bovengronds af. Elders zijn de takken meer boogvormig en overwinteren. In het tweede jaar hebben ze bloeiende zijtakken. Daarna sterven ze af. Niet-bloeiende stengels hebben een dikke waslaag en veel kleine stekels.

Bladeren - De drietallige bladeren zijn lichtgroen en kort behaard. Ze hebben zittende, vaak gelobde zijblaadjes. De bladsteel is gegroefd. De steunblaadjes zijn langwerpig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Er zijn maar weinig bloemen per tros. Ze zijn wit en 1½-2½ cm. De kroonbladen zijn eirond tot rond en langer dan de grijsviltige kelkbladen.

Vruchten - Een steenvrucht. De bramen zijn vrij klein. Elke braam bestaat uit vijf tot twintig deelvruchtjes. Ze zijn licht dofblauw door een waslaag, zuur, zeer sappig en eetbaar. Ze vallen samen met de bloembodem af. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot soms half beschaduwde plaatsen op warme, droge tot vochtige, matig voedselrijke, stikstofrijke, neutrale tot vaak kalkhoudende grond (kalksteen, klei, zand, mergel, laagveen en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bossen (lichte plekken in loofbossen en in de hoogste delen van schietwilgbossen), struwelen, bosranden, heggen, zeeduinen, waterkanten (beekoeverwallen, steile slootkanten en kribben), bermen, langs holle wegen, langs spoorwegen (spoordijken en op ballastbedden van weinig of niet gebruikte spoorlijnen), kalkhellingen, braakliggende akkers, aan de voet van muren en in knotwilgen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website