Kleine vlotvaren

Salvinia natans


Ecologie & verspreiding
Vlotvarens hebben geen wortels, op de dunne, dicht behaarde stengels staan de bladen in 3-tallige kransen ingeplant. De bovenste 2 bladen van ieder drietal drijven en zijn ongedeeld, het 3e blad is ondergedoken, fijn verdeeld en fungeert als wortel. De plant drijft op open, warm, stilstaand of langzaam stromend, ondiep, matig voedselrijk en zoet water van sloten, vijvers en kanalen. De soort stamt oorspronkelijk uit Centraal- en Zuidoost-Europa en is tegenwoordig aan te treffen in Afrika, Noord-Amerika en grote delen van Azië en Europa. In Nederland werd ze in de 19e eeuw steeds onbestendig en adventief aangevoerd met drijvende balken. Met het verminderen en uiteindelijk stoppen van deze aanvoer was de soort uit ons land verdwenen tot de huidige vondsten. Deze hedendaagse vondsten zijn geheel terug te voeren op verwildering vanuit weggegooide aquariumplanten en de soort wordt thans (onbestendig) verspreid door het land aangetroffen. Zie ook de andere vlotvarensoort.
Familie: Salviniaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website