Kruidvlier

Sambucus ebulus


© Joop Verburg

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De lange wortelstok is dik en vertakt zich.

Stengels/takken - De vingerdikke stengels zijn kaal, gegroefd, meestal niet vertakt en gevuld met wit merg.

Bladeren - De bladeren bestaan uit vijf tot dertien langwerpige, 5-15 cm lange, fijn gezaagde deelblaadjes. De steunblaadjes aan de voet van de blad-as zijn eirond en gezaagd. Ze verspreiden een duidelijke geur.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen een vlakke tuil van 5-16 cm aan de stengeltop, maar soms ook in de oksels van de bovenste bladeren. De bloemen zijn wit of soms roze. De helmknoppen zijn rood.

Vruchten - Een steenvrucht. De niet eetbare bessen zijn zwart. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke, humushoudende grond (klei, löss, leem en mergel).

Groeiplaats - Dijken, bermen, akkers (akkerranden), hellingen, kapvlakten, heggen, bosranden, bossen (langs bospaden), langs holle wegen, waterkanten (rivieroevers) en langs spoorwegen (spoorbermen).
Familie: Adoxaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kapvlakten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website