Vlottende bies

Isolepis fluitans


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,15-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De stengels wortelen op de knopen. De plant kan dichte matten vormen.

Stengels/takken - De stengels worden tot ruim een ½ meter lang en tot 1 mm dik. Ze zijn sterk vertakt en zweven in het water of liggen, bij de landvorm, op de grond. Vlottende bies vormt drijvende matten.

Bladeren - De grasachtige bladeren staan bijna haaks af. Ze worden tot 10 cm lang en tot 1 mm breed. Door de 3 nerven zijn ze zwak geribd. De bladeren vormen waaiervormige bundels. De bladschede scheurt vaak open.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn bleekbruin, 3 tot 4 mm lang en half zo breed. Ze zijn eivormig, aan de top vrij spits en bevatten ongeveer 7 bloemen. Ze staan ieder apart aan de top van lange, afgeplatte en aan de voet bebladerde assen. De stijl heeft 2 stempels.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn lensvormig, omgekeerd eirond en ongeveer 1 mm lang. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen in ondiep, voedselarm tot soms matig voedselrijk, zwak zuur, stilstaand of zwak stromend water met een bodem van zand en leem, soms op veen of verzuurde klei. De standplaatsen kunnen in de zomer droogvallen.

Groeiplaats - Water en waterkanten (vennen, nieuw gegraven poelen, zand- en leemputten, sloten, plassen, kanalen, sloten, vijvers en soms in beken) en grasland (zeer zelden in venig hooiland, dat 's winters onder water staat).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website