Waterkruiskruid

Jacobaea aquatica


© Han Beeuwkes

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - polygaam

Wortels - Een penwortel of een zeer kort raapvormig scheefstaand wortelstokje zonder uitlopers. Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn meestal onder het midden vertakt. De zijassen staan iets af. De stengeltoppen zijn spinragachtig behaard. De stengelvoet is kaal en vaak iets paarsrood.

Bladeren - De bladeren zijn vrijwel kaal. De wortelbladeren zijn vaak tijdens de bloei nog aanwezig. Ze zijn dikwijls niet gedeeld. Ze hebben een grote, grof gekartelde tot gezaagde eindslip met daaronder wat franjeachtige aanhangsels aan de bladas. De middelste en bovenste bladeren zijn gespleten tot gedeeld. De eindslip is ongeveer half zo lang als het blad. De bladrand is niet omgeslagen.

Bloemen - Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes vormen samen een schermachtige pluim. Ze zijn 2 tot 3 cm groot. De lintbloemen zijn mat dooiergeel en 1 tot 1½ cm lang. Het korte buitenomwindsel heeft 1 tot 3 blaadjes.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn niet behaard of heel zwak behaard. Het vruchtpluis is vuilwit. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselrijke, weinig bemeste, humeuze, zwak zure grond (veen, slibrijk zand, leem, zavel en klei). Vaak op plekken met kwel.

Groeiplaats - Grasland (vaak 's winters tijdelijk overstroomd hooiland, weiland en nat, bemest grasland), bermen, waterkanten (o.a. langs greppels), aanspoelingsgronden, bij bronnen, polderdijken, bossen (lichte plaatsen) en grienden.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website