Maasraket

Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Maasraket staat op zonnige, vochtige, droogvallende, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende, stenige plaatsen en zandbodems, ook op rivierklei. Ze groeit in rivierbegeleidende, kalkrijke ruigten, op droog liggende oevers, tussen basaltblokken, op zandige en grindige rivierstrandjes. Verder op ruderale plaatsen en droog liggende plekken in klei-, mergel- en grindgroeven en onder overhangende rotsen. De variabele Maasraket komt oorspronkelijk uit de Pyreneëen en van een aantal andere, ver uit elkaar gelegen gebergten in Zuid- en Midden-Europa. De soort is als verontreiniging van de wolverwerkende industrie in België terecht gekomen in de Vesdre en de Maas en zo verspreid over het Limburgse Maasdal. Deze aanvoer is inmiddels gestopt en de plant kan zich hier zelfstandig handhaven. Ze vormt vaak een tot 2 m. brede zone langs de hoogwaterlijn. De plant is vrij algemeen in Limburg en zeer zeldzaam elders. Ze is herkenbaar aan de korte, gedraaide, omhoog wijzende hauwen die een hoek maken met de eveneens schuine steeltjes.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,20-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Lange, dikke wortels.

Stengels/takken - De sterk vertakte stengels zijn kaal of afstaand behaard.

Bladeren - De onderste bladeren zijn niet ingesneden tot gelobd, de bovenste zijn veerspletig of pijlvormig. Ze bestaan uit 3 tot 6 paar bladslippen, deze zijn langwerpig tot driehoekig getand en de eindslip is smal tot breed driehoekig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De heldergele bloemen zijn 0,7 tot 1 cm groot en de stijl 1 tot 2 mm. Oostenrijkse raket heeft grotere bloemen: 1 tot 1,4 cm.

Vruchten - Een doosvrucht. De omhoog staande, 1 tot 1½ cm lange hauwen zijn enigszins schroefvormig gedraaid en staan op sterk gekromde stelen. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). Oostenrijkse raket heeft hauwen, die tot 5 cm lang worden. De hauwen groeien op minder sterk gekromde steeltjes.

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende en stenige grond, maar ook op zand en rivierklei.

Groeiplaats - Rivierbegeleidende ruigten, waterkanten (droogliggende oevers, tussen basaltkeien aan rivieroevers en rivierstrandjes bestaande uit grind of zand), ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), afgravingen (drooggelopen plekken in klei-, mergel- en grindgroeven) en onder overhangende rotsen. Oostenrijkse raket: Op kalkrotsen en andere rotsachtige plaatsen.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website