Liggende raket

Sisymbrium supinum


Ecologie & verspreiding
Liggende raket staat op open, voedselrijke, vochtige tot natte, matig stikstofrijke, basenrijke, meestal kalkhoudende bodem. De warmteminnende pioniersoort groeit op periodiek overstroomde, zandige, kiezelrijke oevers langs meren en watergangen. Elders in Europa is ze een enkele keer buiten dat habitat gevonden. In Nederland is ze echter uitsluitend langs rivieroevers gevonden. Ze heeft een verbrokkelde areaal in Europa en het is onduidelijk waar de soort recent nog voorkomt, in ieder geval nog in Frankrijk, Zwitserland, de Baltische staten en de Zweedse eilanden Öland en Gotland (deze eilanden bezitten nog rijke bestanden). Droge zomers leiden tot groter aantal exemplaren, terwijl natte zomers het aantal doet afnemen. Verspreiding van de zaden vindt plaats via wind en vooral via water en watervogels. De zeer sterke achteruitgang of zelfs verdwijnen in heel Europa is te wijten aan ontwatering, het rechttrekken van watergangen en de teruglopen van overwinteringsplaatsen voor watervogels. Dat de soort opnieuw kan opduiken in Nederland is altijd mogelijk.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels liggen op de grond.

Bladeren - De bladeren zijn diep bochtig veerspletig tot veerdelig. De eindslip is langwerpig, kort en stijf behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kort gesteelde, ongeveer 3 mm grote bloemen zijn geelwit of wit. Ze groeien met 1 tot 3 bij elkaar in de bladoksels. Ze hebben een schutblad aan de voet.

Vruchten - Een doosvrucht. De behaarde, 1 tot 3 cm grote vruchten hebben kleppen met 1 nerf. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselrijke, stikstofrijke grond (ook op stenige plaatsen).

Groeiplaats - Waterkanten (drooggevallen rivieroevers en langs meren), braakliggende grond en rotsen.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website