Kleine watereppe

Berula erecta


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De kale, holle stengels zijn buisvormig, met lijnen en vaak sterk vertakt en/of zigzagsgewijs heen en weer gebogen. Ze vormen uitlopers en groeien vaak in grote groepen.

Bladeren - De ondergedoken bladeren zijn drie-  tot viervoudig geveerd met lijnvormige slippen. De andere bladeren zijn geveerd met zeven  tot veertien  paar langwerpige, getande blaadjes. De bovenste bladeren zijn maar klein.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen zijn 3-6 cm breed en met  tien  tot twintig  stralen. Ze staan tegenover de bladeren. De 2 mm grote bloemen zijn wit. De kelktanden zijn priemvormig en vaak ongelijk. De stijlen zijn lang. De talrijke, omwindselbladen zijn vaak geveerd (deels driedelig).

Vruchten - Een splitvrucht. De bolvormige vruchten zijn eirond, 1½-2 mm en nauwelijks geribd. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond en in matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet tot zwak brak, zwak zuur tot kalkrijk, liefst helder, zeer zwak tot stilstaand water (zand, leem, zavel, veen en klei). De soort groeit vaak op kwelplekken.

Groeiplaats - Waterkanten en water (beken, sloten, brakke poldersloten, greppels, vijvers, plassen, drinkpoelen, vroegere rivierarmen en kanalen), moerassen (rietland, verlandende sloten, drijftillen en dichtgroeiende veenplassen), bossen (moerasbossen) en brongebieden.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website