Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 3,00-9,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Vanuit de horizontale hoofdwortels groeien veel dunne zijwortels loodrecht omlaag.

Stengels/takken - Jonge takken zijn dicht zacht behaard. Ook de knoppen zijn behaard, maar niet kleverig.

Bladeren - De langwerpige bladeren zijn geveerd met 5 tot 17 deelblaadjes. Aan beide zijden zijn ze tot aan de voet gezaagd en ze zijn iets grijsachtig door een dichte zachte beharing.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Rijkbloemige tuilen met witte, 0,8 tot 1 cm grote bloemen. Elke bloem heeft 5 kroonbladen en een stamper met 2 tot 4 stijlen.

Vruchten - Een pitvrucht. De ronde, oranje tot vuurrode bessen zijn 0,6 tot 1 cm in doorsnee. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot soms vrij natte, meestal voedselarme tot matig voedselrijke, zure tot zwak zure grond met een matig tot slecht verterende strooisellaag (zand, leem en veen, zelden op klei of mergel).

Groeiplaats - Bossen (lichte loofbossen), bosranden, houtwallen, heggen, heide, zeeduinen, waterkanten (o.a. slootkanten, beekwanden en langs greppels) en moerassen (oud trilveen en veenmosrietland).
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website