Uitstaande vetmuur

Sagina micropetala


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,02-0,10 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Er is 1 wortelstelsel.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn draaddun en sterk vertakt. De bloemsteel is na de bloei aan de top gebogen, maar gaat later weer rechtop staan.

Bladeren - De lichtgroene bladeren vormen geen rozet. Ze zijn kaal, maar de bladeren dragen soms klierharen en aan de voet stijve wimperharen. Ze lopen uit in een 0,3 mm lang stekelpuntje.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande bloemen groeien op kleverig behaarde of kale stelen. Ze zijn groen of wit, 4-tallig en 2 tot 4 mm groot. De kroon is zeer klein en valt spoedig af. De kelkbladen zijn kaal en 1 tot 1,6 mm lang en staan in de vruchttijd meestal rechtaf. De buitenste 2 kelkbladen zijn stomp of iets kapvormig. In de knop hebben de kelkbladen een roze-rode tand.

Vruchten - Een doosvrucht. In de vruchttijd staan de kelkbladen onder de doosvrucht als een ster uitgespreid (recht afstaand), de 2 binnenste kelkbladen zijn stomp, de 2 buitenste zijn spits of hebben een kort stekelpuntje. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot iets vochtige, matig voedselrijke en vaak stenige grond (tredplant).

Groeiplaats - Langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, braakliggende grond, bermen (omgewerkte plaatsen), akkers (in ploegvoren van braakliggende akkers op zandige klei en löss), bermen (langs paden en wegen), tussen straatstenen, op gruispaden en aan de voet van lage muurtjes.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: tredplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website