Blonde egelskop

Sparganium erectum subsp. neglectum


© Jan Hein van Steenis

Ecologie & verspreiding
Wat de gegevens betreft van de standplaats en de vindplaatsen van Blonde egelskop wordt, evenals wat betreft de algemene verspreiding daarvan, verwezen naar de tekst bij Sparganim erectum s.l. De verspreiding van dit taxon zou overeen moeten komen met de verspreidingsgegevens van Sparganium erectum s.l. verminderd met de verspreidingsgegevens van Grote egelskop, maar dat is echter niet overal het geval en blijft het dus eveneens onduidelijk welke ondersoort met de oudere vondsten wordt bedoeld. Voor een beter beeld van de verspreiding in Nederland is dus aanvullend onderzoek nodig. Het kaartje laat enkele grotere “concentraties” zien, die te danken aan gericht onderzoek naar de ondersoort in oostelijk Noord-Brabant, wat in enkele delen van ons land tot navolging heeft geleid. Wat betreft de indeling in ondersoorten wordt verwezen naar de gangbare Flora’s waarin de kenmerken van beide taxa goed zijn weergegeven. Zie ook Sparganium erectum s.l. en Grote egelskop.
Familie: Typhaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website