Groensteel

Asplenium viride


© Peter Wetzels

Ecologie & verspreiding
Groensteel staat op beschaduwde, vrij droge tot vochtige, zwak basisch tot kalkrijke, niet te matig voedselarme tot matig voedselrijke, venig zand of stenige plaatsen. Ze groeit in loof- en naaldbossen, op oude, kalkrijke muren en puinhellingen, op rotsen en in rotsspleten. Het is voornamelijk een gebergteplant van de koele en gematigde streken van het Noordelijk Halfond en Nederland ligt aan de westgrens van het Europese deel van het verspreidingsgebied. De plant is zeer zeldzaam en komt slechts hier en daar voor in Nederland. Ze is gevonden in een bosgreppel in de Noordoost Polder, op een kade- en een sluismuur en in Bunde maar pas later herkend. Ze is op 2 resterende plaatsen na alweer verdwenen. Groensteel is vooral te onderscheiden van de er veel op lijkende Steenbreekvaren doordat de bladsteel en de rachis geheel dofgroen zijn behalve een bruinkleuring aan de basis. Bij de Steenbeekvaren is zowel de bladsteel als de rachis glanzend donkerbruin tot zwart.
Familie: Aspleniaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website