Noordelijke waterlelie

Nymphaea candida


© Rense Haveman

Ecologie & verspreiding
De Noordelijke waterlelie is volgens recent onderzoek goed te onderscheiden van de Witte waterlelie door blad-, bloem- en stuifmeelkenmerken (zie determinatiehulp waterlelies).  Ze staat in open, zonnig, matig voedselarm tot voedselrijk, neutraal tot zwak zuur, stilstaand of zwak stromend water met een humeuze, deels veenachige modderlaag. Ze kan in allerlei wateren en watergangen groeien, maar grote wateren worden ten onzent doorgaans gemeden. Deze soort komt voor van Midden-Siberië tot in Noord- en Midden-Europa, zuidwestelijk tot in België en Nederland. In Nederland ligt het zwaartepunt van de verspreiding aan de westkant van het Drents Plateau, in de beekdalen en veenkoloniën van Zuidoost-Friesland. In Drenthe en Overijssel is de soort sporadisch aangetroffen in een aantal andere veenkoloniën, en hier blijft ze te zoeken. In Noord-Brabant staat de Noordelijke waterlelie op een enkele plaats in een afgesloten Maasarm. Beide typen groeiplaatsen zijn ook bekend uit noordelijk Midden-Europa.
Familie: Nymphaeaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website