Lansvaren

Polystichum lonchitis


© Willem Braam

Ecologie & verspreiding
Lansvaren staat op matig tot sterk beschaduwde, basenrijke, droge tot vochtige, matig voedselrijk, stikstofarme, zure tot kalkrijke zandgrond en op stenige plaatsen. Ze groeit in bossen, langs beschaduwde greppels, op steenhellingen en rotsen in bossen. De plant hoort thuis in de gematigde en koude streken van het Noordelijk Halrond en groeit voornamelijk in gebergten. Het Europese deel van het areaal is zeer verbrokkeld en ze wordt in Nederland uiterst zeldzaam aangetroffen in Zuid-Limburg en de IJsselmeerpolders. De wintergroene, leerachtige en iets sikkelvormige bladen staan in open, vlakke bundels en zijn enkelvoudig geveerd. De bladsteel is veel koter dan de schijf en dragen, net als de rachis langwerpige tot lijnvormige schubben. De bladen zijn donkergroen aan de bovenzijde, de onderzijde is dof grauwgroen en de onderste blaadjes aan de bladsteel zijn veel korter dan de langste blaadjes. De sporenhoopjes worden aan weerszijden van nerf aangelegd in de bovenste helft van de bladschijf en het dekvliesje is schildvormig.
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website