Groot sneeuwklokje

Galanthus elwesii


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Groot sneeuwklokje prefereert zonnige tot beschaduwde, voedselrijke, vochtige, goed gedraineerde, humus- en kalkrijke bodems en steenachtige plaatsen. Ze groeit op de plaats van herkomst in loof- en naaldbossen, op open plekken, onder struikgewas en in steenachtige graslanden. De plant stamt uit Zuidoost-Europa en wordt aangeboden als sierplant in o.a. Europa en Noord-Amerika en wordt aangeplant in stinzenmilieus, parken en tuinen en kan van daaruit verwilderen. De soort wordt zeldzaam aangetroffen door heel Nederland. De soort is o.a. gekenmerkt doordat de binnenste bloemdekbladen 2 groene vlekken vertonen die van elkaar gescheiden zijn door een witte band en verder door de blauwachtig, brede bladeren, die in knop ingerold zijn en een kapvormige top hebben. De gevormde zaden bezitten een mierenbroodje en worden door deze dieren verspreid. Deze plant bevat evenals andere Galanthus-soorten alkaloïden, die bij inname onder andere braken en diarree opwekken, één van deze alkaloïden wordt gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website