Driedelige ambrosia

Ambrosia trifida


© Peter Wetzels

Ecologie & verspreiding
Driedelige ambrosia, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika, kan tot enkele meters hoog worden en groeit op allerlei soorten omgewerkte grond. Tot de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de soort vooral aangetroffen bij havens en op industrieterreinen, o.a. in Wageningen, Deventer (het beroemde Pothoofd), Utrecht en Amsterdam. Tegenwoordig wordt de soort vooral aangetroffen op oevers van rivieren en uiterwaardplassen, met name langs de Bovenrijn-Waal en de Merwede. De verspreiding van deze plant vindt plaats als verontreiniging in partijen graan en soja. De meeste groeiplaatsen zijn waarschijnlijk ontstaan door gemorste zaden tijdens de overslag en lijken weinig bestendig. Ook deze Ambrosia is berucht wegens het feit dat ze heftige hooikoortsreacties kan veroorzaken en is eveneens in staat het hooikoortsseizoen te verlengen door haar grote pollenproductie en haar late bloei in augustus tot en met oktober.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, neutrale graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website