Fijn akkerscherm

Ammi visnaga


© Gertjan van Mill

Ecologie & verspreiding
Fijn akkerscherm staat op half beschaduwde, warme, stikstofrijke en zwak basische tot basische (kalkrijke), vaak zandige bodems. Ze groeit in ons land op braakliggende grond en andere ruderale plaatsen. De plant stamt oorspronkelijk uit het Mediterrane gebied, West-Azië en Macaronesië. Fijn akkerscherm wordt zeer zeldzaam aangetroffen in het midden- en zuidelijk deel van het land, er is slechts één noordelijker gelegen vindplaats bekend. Het verschil met Groot akkerscherm zit vooral in het feit dat de gaafrandige slippen van onderste bladeren amper verschillen van de slippen van de bovenste bladeren en verder doordat de zeer vele schermstralen (tot 150) tijdens de vruchtrijping verdikt raken en vogelnestachtig naar binnen buigen. Naast de adventieve invoer met granen en wol is de herkomst waarschijnlijk ook te danken aan het verwilderen vanuit de teelt van deze soort als sier- en snijplant. Dit taxon wordt, evenals Groot akkerscherm al eeuwenlang tegen tal van medische kwalen aangewend.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website