a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Apiaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Middellandse Zeegebied
Ecologie & verspreiding
Fijn akkerscherm staat op half beschaduwde, warme, stikstofrijke en zwak basische tot basische (kalkrijke), vaak zandige bodems. Ze groeit in ons land op braakliggende grond en andere ruderale plaatse... [meer]
 
foto21748
foto21750
foto21749
foto21751
foto21752