a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone

Fraai lampenpoetsergras
algemeen | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0)

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
EU-verordening voor invasieve exoten
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003nog niet in Nederland aangetroffen
 
foto45679
foto45680
foto45678