a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Alchemilla filicaulis Buser

Fijnstengelige vrouwenmantel
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Rosaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn 3-6 mm breed. De kelkbuis is meestal vrij dicht behaard. De groengele bloemen zijn 2-4 mm. Er zijn geen kroonbladen, maar wel vier  kelkbladen, vier  bijkelkbladeren, vier  meeldraden waarvan de helmknoppen niet openspringen en één  onderstandige stamper. De kelkbladen zij iets korter tot iets langer dan de kelkbuis. Na de bloei staan ze schuin omhoog gericht. De bijkelkbladen zijn veel kleiner dan de kelkbladen. [meer]