a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Ceratophyllaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Telwijze:groeiplaats m2
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Fijn hoornblad prefereert zonnig tot beschaduwd, warm, ondiep tot vrij diep, stilstaand, zwak basisch tot kalkhoudend, zoet tot brak, voedsel- en stikstofrijk water met een minerale tot organische bod... [meer]
 
foto57693
foto16980
foto16981
foto16982
foto16979
foto51815
foto51816