Rechte alsem

Artemisia biennis


© Willemien Troelstra

Ecologie & verspreiding
Rechte alsem is een sinds enkele decennia ingeburgde neofyt, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Azië en Noord-Amerika. In Nederland is Rechte alsem een rivierbegeleider die voornamelijk langs de Waal voorkomt. Hier kan ze grote bestanden vormen op slikkige oevers van uiterwaardplassen en langs grindgaten, samen met soorten als Bruin cypergras, en meerdere tandzaadsoorten. Ze wordt ook af en toe gevonden op ruderale terreinen door het hele land, maar vrijwel nooit bestendig. Rechte alsem kan in vegetatieve toestand verwisseld worden met een andere exoot: Alsemambrosia. Ze verschilt hiervan door haar onregelmatig gevormde blad met grotere ruimte tussen de deelblaadjes. Alsemambrosia heeft een regelmatig, in omtrek duidelijk driehoekig blad. Een ander verschil is de stengelbeharing: kaal bij Rechte alsem, behaard bij Alsemambrosia. Een goede herkenning is belangrijk aangezien Alsemambrosia actief bestreden wordt vanwege haar slechte reputatie als Hooikoortsplant. De wetenschappelijke naam biennis (=tweejarig), gaat in Nederland niet op, hier gedraagt Rechte alsem zich als eenjarige soort.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - augustus - herfst

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling -

Wortels - Een penwortel.

Stengels/takken - De stengels zijn groen tot rood aangelopen.

Bladeren - De veerdelige bladeren kunnen tot 13 cm lang worden en zijn aan beide kanten kaal. Ze hebben een getande rand.

Bloemen - De bloemhoofdjes staan rechtop in korte aren in de bladoksels aan de top van de plant en vormen samen een smalle pluim. De buitenste, smalle buisvormige bloemen van het hoofdje zijn vrouwelijk en korter dan het omwindsel. De stempellobben steken buiten de bloem uit.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het nootje is kleiner dan 1 mm. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op matig droge tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke grond (grind en zand).

Groeiplaats - Waterkanten (grindgaten en zandstrandjes langs rivieren), haventerreinen, industrieterreinen, ruigten, bermen (omgewerkte plaatsen) en opgespoten grond.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website