Japanse dravik

Bromus japonicus


© Rutger Barendse

Ecologie & verspreiding
Japanse dravik staat op zonnige tot licht beschaduwde, warme en matig droge, voedsel- en ± basenrijke, stikstofarme en meestal kalkhoudende zand-, leem- en kleibodems en verder op grindige en stenige plaatsen. De een- tot tweejarige plant groeit in akkers en wijngaarden, in akkerranden en op braakliggende terreinen, in kiezelgroeven en op spoorwegterreinen. Verder op stortplaatsen en in struwelen langs wegen, in schrale graslanden, op rotsen en op allerlei ruderale plekken. Oorspronkelijk stamt de plant uit de steppegebieden van Zuid-Siberië en Zuidoost- en Midden-Azië en is adventief als verontreiniging in graan, vogelvoer en wol in grote delen van Europa en andere landen terecht gekomen. De variabele soort is zeer zeldzaam in Nederland. Japanse dravik lijkt zeer sterk op Akkerdravik maar valt hiervan te onderscheiden door haar veel kortere helmknoppen en wanneer deze niet meer aanwezig zijn aan het feit dat bij Japanse dravik de lemma’s even lang zijn als de palea’s.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website