a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Azië
Ecologie & verspreiding
Japanse dravik staat op zonnige tot licht beschaduwde, warme en matig droge, voedsel- en ± basenrijke, stikstofarme en meestal kalkhoudende zand-, leem- en kleibodems en verder op grindige en ste... [meer]
 
foto27656
foto27657