a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | literatuur (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Amaryllidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Toxiciteit:Bron: Marco Roos en Leni Duistermaat (2020) in Heukels' Flora 24e ed. (met aanvullingen FLORON)Giftige plant (stengel, blad en bol)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Zuid- en West-Europa
Monitoring
Telwijze:pollen