Straatliefdegras

Eragrostis pilosa


© Pieter Stolwijk

Ecologie & verspreiding
Straatliefdegras is een echte straatplant. Het groeit midden op de straat, op de stoep, in de goot en op parkeerplaatsen, maar ook op de perrons van spoorwegstations en in platgereden, kale bermen. Op straat ligt de plant het liefst uitgespreid tegen de bestrating aangedrukt. Op compacte, verslempte of platgereden, meest zandige grond, zoals wielsporen in bermen of aan de rand van perkjes langs wegen, groeit het met meer opgerichte stengels. Nadat Straatliefdegras in 1958 voor het eerst in Nederland gevonden was, heeft het gras zich enorm uitgebreid. Mogelijk gebeurde dat via autobanden. Momenteel kan Straatliefdegras in vrijwel geheel Nederland gevonden worden. Straatliefdegras is een C-4 plant, een plant die ’s-nachts kooldioxide vastlegt en daardoor overdag minder water verliest, sneller groeit en een uitgebreid wortelstelsel vormt (werkt alleen boven 12° C), en daardoor profiteert van klimaatverandering. Straatliefdegras lijkt op Klein liefdegras, maar heeft geen klierputjes langs bijvoorbeeld de bladrand.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,05-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De bladeren hebben geen klieren. Ze zijn kaal en alleen op de overgang van de bladschede naar de bladschijf groeien lange haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is tamelijk dicht tot zeer los. De onderste takken staan met 2 tot 6 bij elkaar. De aartjes zijn 3 tot 6 mm lang en bevatten 4 tot 10 bloemen. Het onderste kelkkafje is veel korter dan het bovenste. De aartjesstelen zijn korter tot veel langer dan de aartjes.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (tredplant) op droge of soms vochtige, voedselrijke, omgewerkte of sterk betreden, vaak stenige grond (ook wel op zand, leem, zavel en klei).

Groeiplaats - Halfverhardingen, tussen straatstenen, in wielsporen en wegkanten.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: tredplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website