Akkermelkdistel

Sonchus arvensis


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een kruipende wortelstok met lange witte, ondergrondse uitlopers.

Stengels/takken -

Bladeren - De stengelbladen zijn langwerpig tot lancetvormig in omtrek en veervormig gelobd tot gedeeld met meestal iets terugwijzende zijslippen. De twee min of meer afgeronde oortjes aan de bladvoet liggen vrijwel vlak tegen de stengel (met ronde oortjes stengelomvattend). De onderste bladen zijn kaal, niet ingesneden tot veerspletig, met zachtstekelige rand, de bovenste bladen zijn groter en veerspletig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemhoofdjes kunnen 4-5 cm in middellijn worden en staan in schermvormige pluimen. Omwindsels en hoofdjesstelen (bloeiwijzestengel) zijn in de regel met gelige, kleverige klierharen bezet (het aantal klierharen wisselt nogal).

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De ruim 3 mm lange, bruine nootjes vertonen smalle lengteribben, met haaks hierop vele dicht opeenstaande dwarsrichels, die zowel over de ribben als over de ertussen gelegen banen lopen). De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak sterk bemeste, zwak zure tot kalkrijke, vaak omgewerkte grond (van zand tot klei, ook op stenige plaatsen, maar weinig op veen). Zeemelkdistel groeit op voedselarmer duinzand.

Groeiplaats - Akkers (hakvruchtakkers), ruigten, zeeduinen (o.a. langs strandvlakten), braakliggende grond, bermen, waterkanten (oeverruigten en basaltbeschoeiingen), dijken, afgravingen (wanden van terreininsnijdingen), langs stoepranden en langs muren. Akkermelkdistel is een erg hardnekkig akkeronkruid, vooral in hakvruchtakkers, maar ook wel tussen granen. Overbemesting en bodemverslemping zijn gunstig voor de soort. Zeemelkdistel: Langs de zee.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website