Zachte dravik

Bromus hordeaceus


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,05-0,15 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte 50 cm tot 1 meter.

Stengels/takken - De stengels staan meestal rechtop, maar soms zijn ze opstijgend.

Bladeren - De bladscheden zijn dicht, aaneensluitend behaard met korte, zachte, teruggeslagen en min of meer aanliggende haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is grijsachtig, vaak trosvormig en meestal min of meer samengetrokken, maar tijdens de bloei soms vrij los. De aartjesstelen zijn meestal korter dan de aartjes. Het onderste kelkkafje heeft 3 of 5 nerven. Het bovenste heeft er 5, 7 of 9. De helmknoppen zijn hoogstens 2 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, zelden licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (zand en soms op klei of veen).

Groeiplaats - Zeeduinen (binnenduinweiland en langs duinpaden), grasland (vochtig, bemest grasland, pas gescheurd grasland, hooiweiden, langs veepaadjes, onder prikkeldraad en open plekken onder vrijstaande bomen in grasvelden), bermen, wegranden, struwelen, plantsoenen, omgewerkte grond, braakliggende grond, afgravingen, stoepranden, langs spoorwegen (spoorbermen) en wagensporen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website