Spiesmelde

Atriplex prostrata


© Valentine Kalwij

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,20-0,90 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande of liggende stengels verkleuren vaak rood. Aan het onderste deel van de hoofdstengel groeien kruisgewijs staande zijstengels en bladeren.

Bladeren - De onderste bladeren zijn spiesvormig-driehoekig, met meestal zijwaarts gerichte zijslippen (soms terugwijzend tot schuin naar voren). De bladvoet is afgeknot-wigvormig. Jonge bladeren zijn melig behaard.

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen groeien in vrij dichtbloemige pluimen, die in het onderste deel bebladerd zijn.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het beursje is driehoekig (niet spiesvormig), al dan niet getand, op de rug al of niet met knobbels, aan de voet afgerond of iets hartvormig en alleen daar vergroeid. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, zeer voedselrijk, met name stikstofrijke, vaak vrij zware grond, maar ook wel op zand. Ook op zilte plaatsen (klei, zavel, stenige plaatsen en soms zand).

Groeiplaats - Op vloedmerk aan de rand van kwelders (schorren), tussen stenen van zeedijken, zand- en grindstranden, zeeduinen, akkers, tuinen, braakliggende grond, omgewerkte grond, ruigten, waterkanten (langs greppels en rivieren), ruderale plaatsen (bij mesthopen) en bermen (omgewerkte plaatsen).
Familie: Amaranthaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website