Muurhavikskruid

Hieracium sect. Hieracium


© Otto Zijlstra

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,20-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengel draagt maar zelden meer dan 1 goed ontwikkeld blad of draagt helemaal geen bladeren. De bloeiwijzestengel is meestal klierachtig behaard.

Bladeren - De bladeren groeien bijna allemaal in een rozet. Ze zijn eirond tot langwerpig en zwak of vooral aan de voet, grof getand. De bladrand heeft fijne buigzame haren en is meestal lang langgesteeld. De bladvoet is afgerond tot afgeknot of zwak hartvormig en heeft hoogstens een zeer korte wigvormige overgang in de steel. Als het het stengelblad aanwezig is, dan is het niet gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemhoofdjes vormen samen losse, meestal vrij korte en brede pluimen. Ze staan met 2 tot 15 bij elkaar, zijn geel en worden 2 tot 3 cm groot. De lintbloemen zijn niet gewimperd. De omwindselbladen hebben klieren en vilt en vaak zonder lange, enkelvoudige haren.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht tot matig beschaduwde, vrij open, vaak kale plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond, vaak zonder strooisellaag (leem, mergel en andere stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen, kasteelbossen, langs brede paden zonder strooiselophoping en op open plekken), houtwallen, struwelen, heggen, grasland (grazige plaatsen), rotsachtige plaatsen, op oude muren en aan de voet ervan, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), mijnsteenbergen, steile kanten, langs holle wegen en afgravingen (beschaduwde loodrechte mergelwanden en kalkgroeven).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website