Dwergkroos

Lemna minuta


© Claud Biemans

Ecologie & verspreiding
Dwergkroos komt vooral voor op halfbeschaduwde plaatsen in (nagenoeg) stilstaand, voedselrijk water, het meest in (stads)grachten, vijvers, bospoelen en sloten. Dwergkroos komt oorspronkelijk uit Amerika en is in 1988 voor het eerst waargenomen in Nederland. Dwergkroos is sterk in opmars en is inmiddels vrij algemeen. Omdat Eendenkrozen lastig van elkaar te onderscheiden zijn wordt ze vermoedelijk vaak over het hoofd gezien. Dwergkroos lijkt namelijk sterk op Knop- en Klein kroos. De nervatuur is het meest betrouwbare kenmerk, maar dit is in het veld niet goed waar te nemen. Dwergkroos heeft als enige van deze drie slechts één nerf. In het veld zijn ook de kleur (olijfgroen), symmetrische vorm, grootte (ze is vaak kleiner dan de andere twee) en regelmatigheid van een populatie belangrijke kenmerken. Een ander handig kenmerk is dat de schijfjes van Dwergkroos, in tegenstelling tot die van andere krozen, overwinteren aan het wateroppervlak. Een winters kroosdek bestaat dus meestal uit Dwergkroos.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - -

Hoogte - tot 0,01 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels - Een naar verhouding lange (tot 1,5 cm) wortel.

Stengels/takken - De donkergroene, glanzende, platte schijfjes hebben één zwakke, korte nerf in een richeltje aan de bovenkant van de schijf. Ze zijn van voren spits en hebben een dunne rand.

Bladeren - De donkergroene, glanzende, platte schijfjes hebben één zwakke, korte nerf in een richeltje aan de bovenkant van de schijf. Ze zijn van voren spits en hebben een dunne rand.

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen zijn groen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De 0,6 - 1 mm grote vrucht heeft 12-15 ribben. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in zoet, voedselrijk, stilstaand tot zwak stromend water.

Groeiplaats - Water (allerlei voedselrijke wateren).
Familie: Araceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website