Tere stekelvaren

Dryopteris expansa


Ecologie & verspreiding
Tere stekelvaren geeft de voorkeur aan half beschaduwde tot beschaduwde, vrij droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, uitgesproken stikstofarme tot stikstofarme, zwak zure tot zure, kalkarme, humeuze zand-, zavel- en leembodems en stenige plaatsen. Ze is te vinden in loof- en naaldbossen, in broekbossen en langs bosgreppels. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het verspreidingsgebied. De plant is zeer zeldzaam in Nederland, maar wordt waarschijnlijk ook vaak over het hoofd gezien. De bladeren staan in bundels die bovenaan iets overhangen, de bladsteel is dicht bezet met grote en stevige schubben. Ze zijn bleek- tot roodbruin en hebben vaak een donkerder middenveld. De blaadjes zijn meestal beklierd, evenals de rand van de dekvliesjes. Ze staan verder uit elkaar dan de blaadjes bij Brede stekelvaren, zijn relatief lang toegespitst en vaak iets sikkelvormig gebogen. Voor een zekere determinatie is microscopisch onderzoek noodzakelijk naar onder andere het aantal chromosomen, sporen en de lengte van de klierharen.
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website