Bol knopmos

Acaulon muticum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Acaulon muticum is een winterannuel van open grond, vooral leemhoudend zand. Het mos komt vooral voor in schrale graslanden in Zuid-Limburg. In de 19de eeuw is het ook in de omgeving van Groningen regelmatig aangetroffen, en in 1967 is het hier nog één maal verzameld. Na 1980 is A. muticum verder alleen nog gevonden in Midden-Limburg en op Vlieland. In Zuid-Limburg vormen de bulten van de Gele weidemier een karakteristieke groeiplaats voor de kleine, knopvormige, in losse groepjes groeiende plantjes. Op deze bulten komen ook enkele andere opvallende, kleine topkapselmossen voor, zoals Ephemerum serratum var. minutissimum en Pleuridium spp. In Midden-Limburg is het mos aangetroffen op ongebruikelijk grof zand, op Vlieland op de humeuze, kale klei van het dijkje langs de jachthaven. A. muticum komt voor in een groot deel van Europa, van Midden-Zweden tot aan de Middellandse zee.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website