a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal.

Bol knopmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Acaulon muticum is een winterannuel van open grond, vooral leemhoudend zand. Het mos komt vooral voor in schrale graslanden in Zuid-Limburg. In de 19de eeuw is het ook in de omgeving van Groningen reg... [meer]
 
foto2422
foto2424
foto2423