a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scapania nemorea (L.) Grolle

Bosschoffelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Scapania nemorea groeit vooral op vochtige plaatsen in heide en lichte bossen, vaak op leemhoudende gronden. S. nemorea komt evenals S. irrigua op een brede range aan standplaatsen voor maar is, ander... [meer]
 
foto9646
foto3858
foto1657
foto67
foto2993
foto2995
foto57917
foto2994
foto1832
foto2082