a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (28) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.efemere kolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Bryum rubens s.s. is algemeen op voedselrijke bodems en is waarschijnlijk de enige vertegenwoordiger van B. rubens s.l. in het rivieren-, zee- en kleigebied. Ook in akkers op de hogere zandgronden kom... [meer]
 
foto5618
foto5609
foto4261
foto4797
foto4263
foto2755
foto5608
foto5617