a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll. Frib.

Bergbuidelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calypogeiaceae
Groep:Levermossen
Status:Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithout
Ecologie & verspreiding
Calypogeia neesiana is een recente aanwinst voor de Nederlandse mosflora van dood hout. De enige vondst van deze boreaal-montane soort is afkomstig van rottend dennenhout op een noordhelling in het Ug... [meer]
 
foto2481
foto2482