a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum centrale C.E.O. Jensen

Broekbosveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum palustre var. centrale
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum centrale is een boreale veenmossoort die vooral in natte bossen met zachte loofhoutsoorten voorkomt, ook wel in open naaldbos of overgangsvenen met dwergstruiken. De Nederlandse vondst pas... [meer]
 
foto2659
foto17068